Egenvård diabetes

LÄS MER

Här hämtar du egenvårdsblankett vid diabetes.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Förskolechef eller rektor skickar blankett till verksamhetschef Utbildningskontoret och
verksamhetschef på Barnkliniken och Habiliteringen NSÖ.
Kopia förvaras hos förskolechef eller rektor och stödsamordnare Centrala elevhälsan enligt
överenskommelse.

Verksamhetschef 
Barn- och ungdomskliniken
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Verksamhetschef
Barn och ungdom
Habiliteringen NSÖ
Vrinnevisjukhuset

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden