Önskemål om att avbryta undervisning på modersmål

LÄS MER

Den här blanketten använder du om du önskar avbryta modersmålsundervisning. Du skriver ut blanketten , fyller i för hand och lämnar till skolans rektor eller expedition. Det går också bra att skicka blanketten med post till:

Norrköpings kommun
Interkulturella språkenheten
601 81 Norrköping

Eller skickad inskannad som bilaga till e-post: interkulturellasprakenheten@norrkoping.se

Har du frågor om blanketten är du välkommen att kontakta Interkulturella språkenheten på utbildningskontoret.

Frågor om e-tjänsten

Interkulturella språkenheten
interkulturellasprakenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden