För förtroendevalda - Intyg - försäkran om förlorad arbetsinkomst

LÄS MER

Här hämtar du blankett för intyg eller försäkran om förlorad arbetsförtjänst.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Ifylld blankett lämnas till nämndsekreteraren för respektive nämnd.

Frågor om e-tjänsten

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen, Norrköpings kommun
kommunstyrelsen@norrkoping.se