För förtroendevalda - Körjournal - ersättning för användande av egen bil

LÄS MER

Här hämtar du blanketten Körjournal för att söka om ersättning för användande av egen bil i tjänsten.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Respektive kontor

Frågor om e-tjänsten

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@norrkoping.se