Insatser enligt 9 § LSS - Ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om insatser enligt 9 § LSS och även ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionsnedsatta).

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Vid ansökan om insatser enligt LSS behöver du kunna stryka din diagnos genom läkarintyg, psykologutlåtande eller liknande. Vid ansökan om bostad med särskild service för vuxna behöver vi också en funktionsbedömning som underlag.  

Har du ingen pågående kontakt med en arbetsterapeut kan läkaren skriva en remiss för funktionsbedömningen till hemsjukvårdens eller vårdcentralens arbetsterapeut.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Vård-och omsorgskontoret
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgskontoret
LSS.vom@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden