Insatser enligt 9 § LSS - Ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om insatser enligt 9 § LSS och även ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Du måste kunna styrka din diagnos:

  • Läkarintyg som beskriver din funktionsnedsättning
  • Funktionsbedömning av en arbetsterapeut

Har du ingen pågående kontakt med en arbetsterapeut kan läkaren skriva en remiss för funktionsbedömningen till hemsjukvårdens eller vårdcentralens arbetsterapeut.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Vård-och omsorgskontoret
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgskontoret
LSS.vom@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden