Ansökan om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för Ansökan om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd
till begravningskostnader

Skriv ut blanketten och fyll i, signera för hand.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Kompetensförsörjningskontoret
Ekonomiskt bistånd
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Kompetensförsörjningskontoret
Kompetensforsorjningskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensförsörjningskontoret