Körjournal/ersättning för användande av egen bil

LÄS MER

Här hämtar du blanketten körjournal/ersättning för användande av egen bil.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Socialkontoret
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Socialkontoret
socialkontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden