Redogörelse gällande god man för ensamkommande barn

LÄS MER

Här hämtar du blankett för redogörelse när du är god man för ensamkommande barn

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Överförmyndaren
601 81 Norrköping

Länk till blankett Information om underlag till redovisning årsräkning/sluträkning http://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/380

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden