Anläggning för krossning och sortering - Anmälan

LÄS MER

Använd blanketten när du tänker använda en anläggning för krossning eller sortering av berg, grus, eller annat. Skicka in anmälan i god tid, minst sex veckor innan du startar verksamheten.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg och Miljökontoret
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00