Användning av avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Använd blanketten när du vill använda avfall för anläggningsändamål. Till exempel parkeringsplats eller bullervall samt i de fall avfallet riskerar att förorena i miljön.


Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativ så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och Miljökontoret
Miljö- och hälsoskydd
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00