Åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning - anmälan om sanering

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan om åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning.
Använd blanketten innan du planerar att göra åtgärder eller sanera förorening i mark, byggnad eller anläggning.
Skicka in anmälan till bygg- och miljökontoret i god tid innan du startar.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Bygg- och Miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Bygg- och miljökontoret
byggomiljokontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden