Åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning - anmälan om sanering

LÄS MER

Här hämtar du blankett för anmälan om åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning.
Använd blanketten innan du planerar att göra åtgärder eller sanera förorening i mark, byggnad eller anläggning.
Skicka in anmälan till Miljö och hälsa i god tid innan du startar.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden