Åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning - anmälan om sanering

LÄS MER

Använd blanketten innan du planerar att göra åtgärder eller sanera förorening i mark, byggnad eller anläggning. Skicka in anmälan till bygg- och miljökontoret i god tid innan du startar.

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och Miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00