Klagomål - olovligt byggande, ovårdad tomt, upplag eller annat

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att lämna in klagomål på att någon byggt eller gjort åtgärder utan lov, inte följt bestämmelser i plan- och bygglagen eller om åtgärden medför fara för människors hälsa och säkerhet. Eller för att lämna i klagomål på ovårdad tomt, upplag eller annat.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Plan och Bygglov
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
bygglov@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden
bygglov@norrkoping.se