Klagomål - olovligt byggande, ovårdad tomt, upplag eller annat

LÄS MER

Använd blanketten när du vill klaga på att någon byggt eller gjort åtgärder utan lov, inte följt bestämmelser i plan- och bygglagen eller om åtgärden medför fara för människors hälsa och säkerhet. Eller om du vill klaga på ovårdad tomt, upplag eller annat.

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och Miljökontoret
Bygglov
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00