Installation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska - Anmälan

LÄS MER

Använd blanketten när du vill installera en cistern för förvaring av brandfarlig vätska.


Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och Miljökontoret
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-15 00 00