Dagvattenanläggning - Anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att anmäla om att du tänker ta hand om ditt dagvatten. Skicka in anmälan till Samhällsbyggnadskontoret i god tid innan du startar.

Anmälan krävs inte för dagvattenanläggningar som avleder dagvatten till det kommunala avloppsledningsnätet.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden