Dagvattenanläggning - Anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att anmäla om att du tänker ta hand om ditt dagvatten. Skicka in anmälan till Samhällsbyggnadskontoret i god tid innan du startar.

Anmälan krävs inte för dagvattenanläggningar som avleder dagvatten till det kommunala avloppsledningsnätet.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden