Tillstånd för arbete eller yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt och att söka tillstånd för arbete inom skyddsområde för vattentäkt. 

Använd blanketten "Tillstånd till yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt" när du yrkesmässigt vill sprida kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt.

Använd blanketten "Tillstånd för arbete inom skyddsområde för vattentäkt" när du vill göra åtgärder inom ett skyddsområde för vattentäkt. Till exempel grävning, avverkning, samt lagring av kemikalier eller upplag. Ansök enligt gällande skyddsföreskrifter för aktuellt område. Skicka in anmälan i god tid, minst 6 veckor i förväg.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden