Ny eller ändrad detaljplan - Ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om ny eller ändrad detaljplan

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret, Detaljplanering
detaljplanering@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00