Eget omhändertagande av slam och fosforfiltermaterial

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om att själv ta hand om ditt slam eller ditt fosforfiltermaterial från din avloppsanläggning.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden