Skadeanmälan för fordonskada

LÄS MER

Skadeanmälan för fordonskada vid översvämning

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköping vatten och avfall
Box 85
601 02 Norrköping

011-15 15 50