Tekniska handlingar - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa handlingar och ritningar från Digitala tekniska arkivet. Information om priser, format och leverans hittar du på vår hemsida norrkoping.se

De handlingar du kan beställa här är:

  • Ritningar och tekniska handlingar på fastigheter i kommunen från bygglovsarkivet.
  • Ritningar på kommunägda fastigheter som exempel skolor och förskolor.
  • Ritningar över gator och parker.
  • Ritningar över broar och tekniska handlingar om broar.
  • Detaljplaner.
  • Geotekniska undersökningar i Norrköpings kommun.

Behöver du beställa baskarta, tätortskarta, ortofoto eller nybyggnadskartor? Läs mer på vår på vår hemsida om hur du beställer kartor (norrkoping.se).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa