Undervisning på modersmål

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om undervisning på modersmål för grundskola, grundsärskola, minoritetsspråk eller fristående skola.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor. Du skriver ut blanketten och fyller i för hand eller fyller i den digitalt, skriver ut och signerar.

För ansökan om undervisning på modersmål grundskola eller minoritetsspråk fyller du i blanketten och lämnar till skolans rektor eller expedition.

För ansökan om undervisning på modersmål för fristående skolor skickar skolan beställningen med vanlig post till:
Norrköpings kommun
Interkulturella språkenheten
601 81 Norrköping

Eller skickad inskannad som bilaga till e-post: interkulturellasprakenheten@norrkoping.se

Har du frågor om blanketten är du välkommen att kontakta Interkulturella språkenheten på utbildningskontoret.

Frågor om e-tjänsten

Interkulturella språkenheten
interkulturellasprakenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden