Undervisning på modersmål

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om modersmålsundervisning för grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

För ansökan om modersmålsundervisning för grundskola samt fristående gymnasieskola fyller du i blanketten och lämnar till skolans rektor eller expedition. Skolan skickar skolan beställningen med vanlig post till:

Norrköpings kommun
Centrum för flerspråkighet
601 81 Norrköping

Eller skickad inskannad som bilaga till e-post: cf@norrkoping.se

För ansökan om modersmålsundervisning på en kommunal gymnasieskola fyller du i blanketten och lämnar till skolans rektor eller expedition. Skolan registrerar sedan ansökningarna själva i IST.

Har du frågor om blanketten är du välkommen att kontakta Centrum för flerspråkighet på utbildningskontoret.

Centrum för flerspråkighet
cf@norrkoping.se
011-15 38 40

Frågor om e-tjänsten

Centrum för flerspråkighet
cf@norrkoping.se
011-15 38 40

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden