Redovisning- årsräkning/sluträkning myndling (barn)

LÄS MER

Här hämtar du blanketten Redovisning- årsräkning/sluträkning myndling (barn)

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Överförmyndaren
601 81 Norrköping

Länk till blankett Information om underlag till redovisning årsräkning/sluträkning http://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/380 

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden