Överförmyndarens samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om överförmyndarens samtycke för agerande å myndling eller huvudmans räkning. Det gäller bland annat:

  • Inköp eller nyttjande av fast egendom, gäller även bostadsrätt.
  • Försäljning av fast egendom.
  • Ta lån eller gå in i en borgensförbindelse.
  • Driva rörelse.
  • Egendomens fördelning enligt bodelning eller arvskifte som huvudmannen eller myndlingen har del av.
  • Avtal om det förhållande som uppstår om arvskifte inte sker efter bouppteckning, och som innebär att arvingarna gemensamt förvaltar den egendom som den avlidne lämnat efter sig.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa