Överförmyndarens samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om överförmyndarens samtycke för agerande å myndling eller huvudmans räkning. Det gäller bland annat:

  • Inköp eller nyttjande av fast egendom, gäller även bostadsrätt.
  • Försäljning av fast egendom.
  • Ta lån eller gå in i en borgensförbindelse.
  • Driva rörelse.
  • Egendomens fördelning enligt bodelning eller arvskifte som huvudmannen eller myndlingen har del av.
  • Avtal om det förhållande som uppstår om arvskifte inte sker efter bouppteckning, och som innebär att arvingarna gemensamt förvaltar den egendom som den avlidne lämnat efter sig.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa