Förlängt intervall för byte av fosforfilter - Ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om förlängt intervall för byte av fosforfilter. 

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går ej att följa via minasidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden