Förlängt intervall för byte av fosforfilter - Ansökan

LÄS MER

Använd blanketten när du vill ansöka om förlängt intervall för byte av fosforfilter. Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativt så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går ej att följa via minasidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljö och hälsoskydd
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-150000