Grundskola - söka eller byta grundskola

LÄS MER

Här kan du som är nyinflyttad till kommunen önska grundskola via en e-tjänst.
Du loggar in med din e-legitimation.
Denna e-tjänst ska även användas av dig som redan har en grundskoleplacering och önskar byta grundskola. 
Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan för att skolplaceringen ska kunna hanteras.

Om önskemålet om plats beviljas avslutas den tidigare skolplaceringen automatiskt.

Du kan alltså via e-tjänsten göra följande:

  • Önska kommunal grundskola vid flytt till kommunen.
  • Ansöka om skolbyte, gäller både till en kommunal eller fristående skola. Detta gäller endast för dig som redan har en grundskoleplacering i kommunen. Läs mer på kommunens hemsida.

Om du flyttar till kommunen och önskar gå på en fristående skola ska du ansöka direkt till den skolan. För att få en skolplacering på en fristående skola måste man stå i deras kö.

I nedanstående fall måste du kontakta Norrköpings Kontaktcenter 011-15 00 00:

  • Om ditt barn är mottagen i anpassad grundskola ska ni inte söka skola via e-tjänsten. 
  • Om du har skyddade personuppgifter eller saknar svenskt personnummer.

OBS! När du klickar på ”Starta e-tjänsten” lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i ett annat fönster). När ansökan är behandlad får du ett mail och kan då följa ditt ärende.

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret, Placeringshandläggarna
norrkoping.kommun@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden