Uppehåll i avfallshämtning och förlängt intervall och uppehåll i slamtömning

LÄS MER

Du som privatperson eller företagare kan ansöka om uppehåll i avfallshämtning. För slamtömning kan du söka både förlängt intervall eller uppehåll. Du måste söka minst 1 år, vi kan inte bevilja kortare tid. 

För att använda vår e-tjänst loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare. 
Ska du anmäla för ett företag måste du först logga in med din personliga e-legitimation. I e-tjänsten anger du att du söker som företag och fyller i företagets uppgifter. Du som loggar in och signerar anmälan blir därmed företagsombud i företagets ärende.

Sommaruppehåll - viktig information
För uppehåll i sommarhämtning måste ansökan vara inlämnad till miljö och hälsa senast den första måndagen i april samma år. Kommer ansökan in senare måste vi avslå din ansökan om uppehåll i sommarhämtning.

Norrköpings kommuns avfallshantering
Här kan du läsa Föreskrifter för avfallshantering inom Norrköpings kommun (norrkoping.se).
 

För dig som har ett pågående ärende
Använd e-tjänsten Följ och komplettera dina ärenden om du har pågående ärenden inom miljö, hälsoskydds eller livsmedelsområdet. I e-tjänsten kan du enkelt få en överblick över ditt ärende, skicka in kompletterande handlingar, ta del av beslut eller se dina avslutade ärenden.

För dig som inte har e-legitimation
För att använda våra e-tjänster så krävs det att du har e-legitimation. Så här skaffar du e-legitimation (elegitimation.se). Om du inte har e-legitimation kan du kontakta miljo@norrkoping.se eller Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.
 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
miljo@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation