Undantag från föreskrifter för avfallshantering - Ansökan

LÄS MER

Använd blanketten när du har andra skäl för undantag än delad behållare, egen kompostering, uppehåll eller förlängt hämtningsintervall.

Blanketten skriver du ut, fyller i för hand och signerar. Alternativ så fyller du i formuläret på datorn och sedan skriver ut och signerar den.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
601 81 Norrköping

byggomiljokontoret@norrkoping.se

011-150000