Upplåtelse av lokal i vård- och omsorgskontorets lokaler

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om upplåtelse av lokal i vård- och omsorgskontorets lokaler.

Föreningar kan använda den här blanketten för att ansöka om att få använda vård- och omsorgskontorets lokaler till sin verksamhet. Det gäller framför allt träffpunkternas lokaler. Läs mer om träffpunkterna på (norrkoping.se).

Blanketten fyller du i och skickar sedan via e-post till: evelina.sundling@norrkoping.se

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgskontoret
vardochomsorgskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden