Prövning av betyg - anmälan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att anmäla prövning av ditt betyg i ett eller flera ämnen.  Prövningen är kostnadsfri om du:

  • Gått ut grundskolan och inte uppnått godkänt betyg i årskurs 9 i det ämne du önskar prövning i.
  • Om du är elev inom gymnasieskolan

Uppnår du inte dessa kriterier så tar Norrköpings kommun ut en kostnad på 500kr/prövning. Beloppet ska betalas in till Norrköpings kommun innan prövningen påbörjas.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

 

Ifylld blankett prövning grundskola skickas till:

Elev på grundskola lämnar ansökan på sin skola.

Ifylld blankett prövning gymnasiet:

Elev på gymnasieskola lämnar ansökan på sin skola.

Ej elev på gymnasieskola lämnar ansökan till Komvux.

 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden