Redogörelse och redovisning i vuxenärenden

LÄS MER

Här hämtar du blanketten Redogörelse och redovisning i vuxenärenden

Du kan välja att skriva ut blanketterna och fylla i för hand, eller fylla i redovisningen/redogörelsen direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera blanketterna.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Överförmyndaren
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarenheten
overformyndarenheten@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden