Synpunktsinlämning i samband med planarbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som kommuninvånare lämna dina synpunkter under samråds- och granskningstider för översikts- respektive detaljplaner.

Du kan bara lämna synpunkter på de planer som du kan välja i e-tjänsten. Övriga planer lämnas synpunkter in via e-post och post.
Mer information om dessa planer finns på www.norrkoping.se.

Översiktsplaner
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen
601 81 Norrköping
011-15 00 00
strategiskplanering@norrkoping.se

Mer information om kommunens översiktsplaner finns på (norrkoping.se).

Detaljplaner
Personuppgiftsansvarig är Stadsplaneringsnämnden
601 81 Norrköping
011-15 00 00
detaljplanering@norrkoping.se

Mer information om kommunens detaljplaner finns på (norrkoping.se).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa