Anmälan om försäljning eller servering av folköl (klass 2)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sälja eller servera folköl
Om du ska sälja eller servera folköl måste du anmäla det till kommunen innan du börjar. Du ska kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll.
Om du har serveringstillstånd för starkare alkoholdrycker behövs ingen anmälan för att servera folköl.
Stället där försäljning eller servering bedrivs på ska vara registrerat som livsmedelsanläggning.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl via blankett
Vill du istället göra din anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Lokala förhållanden i din kommun
Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift.
Läs mer om kommunens regler och avgifter (norrkoping.se).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa