Badanläggning i verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla att du vill starta eller ändra något i en anläggning som har badbassäng, bubbelpool, badtunna eller liknande.
Anmälan görs enligt miljöbalken 38 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Om du har frågor rörande den här typen av ärenden - använd gärna vårt frågeformulär som går till Samhällsbyggnadskontorets Miljö och hälso-enhet (infracontrol.com).

Anmäl via e-tjänsten
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter på (bolagsverket.se).
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Anmäl via blankett 
Du som inte har e-legitimation kan istället anmäla via blankett och skicka in den via vanlig post. Adressen finns här nedan.

Avgift för anmälan
För handläggningen av anmälan utgår en avgift enligt kommunens taxa. För en badanläggning motsvarar avgiften en handläggningstid på 4 timmar.
Observera att du ska göra anmälan i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar.
En straffavgift, så kallad miljösanktionsavgift, tas ut om man startar en verksamhet enligt 38 §, utan att ha gjort en anmälan i förväg. Avgiften tas ut, även om man inte känt till att det krävs en anmälan.

Postadress:
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 21
Förvaltningshuset Rosen
Norrköping

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa