Lantmäteriförrättning

LÄS MER

Här kan du bland annat ansöka när du vill göra en avstyckning, slå samman eller klyva fastigheter, bilda servitut eller gemensamhetsanläggning, göra en fastighetsreglering eller ledningsförrättning.

Läs mer om lantmäterimyndigheten och lantmäteriförrättning på (norrkoping.se).

Ansök via e-tjänsten
När du gör din ansökan via e-tjänsten, loggar du in med din e-legitimation (till exempel BankID eller Mobilt BankID). Då skickas ansökan digitalt till kommunala lantmäterimyndigheten i Norrköping. Läs mer om e-legitimation på (skatteverket.se).

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas på webbplatsen som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till, för att kunna följa ditt ärende.

Ansök via blankett 
Du som inte har e-legitimation kan istället ansöka via blankett.

Den ifyllda blanketten skickas till:

Norrköpings kommun 
Samhällsbyggnadskontoret
Lantmäterimyndigheten
601 81 Norrköping 

 

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

 

Frågor om e-tjänsten

Lantmäterimyndigheten
lantmaterikontoret@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden