Tidigare skolstart - ansökan

LÄS MER

Här hämtar du blankett för ansökan om skolstart i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år eller att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
Verksamhetschef grundskola
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden