Ansökan om uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Ansökan om uppskjuten skolplikt används av vårdnadshavare som önskar att deras barn börjar fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller 7 år.

Här kan du välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
Verksamhetschef grundskola
601 81 Norrköping