Samtycke till annan räkningsmottagare

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att lämna samtycke till att räkningar och avgiftsbeslutbeslut för äldreomsorg kan skickas till annan mottagare.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Debiteringen
601 81 Norrköping

Har du frågor?
Kontakta någon av debiteringshandläggarna via kommunens växel:
011-15 00 00

Frågor om e-tjänsten

Debiteringen
debiteringen@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden