Ändring av kostnad för boende/hyra

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att informera om att kostnaden för ditt boende och/eller hyra har ändrats

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Debiteringen
601 81 Norrköping

Har du frågor?
Kontakta någon av debiteringshandläggarna via kommunens växel:
011-15 00 00

Frågor om e-tjänsten

Debiteringen
debiteringen@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgnsnämnden