Återbetalning till konto

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att lämna uppgifter om vilket konto du vill få återbetalning till.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.

Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
601 81 Norrköping

Vid frågor, kontakta vård- och omsorgskontorets ekonomienhet.

011-15 00 00

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgskontoret
ekonomi.vok@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden