Flytt av fordon från tomtmark - beställning

LÄS MER

Här kan du som markägare hämta blankett för att begära flytt av fordon som står på din mark utan tillåtelse
Du ska beskriva vad du själv har gjort för att få kontakt med fordonets ägare i ditt försök att få bort fordonet.

Ifylld blankett skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Gata och trafik
601 81 Norrköping

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
fordonsflytt@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden