Flyttning av fordon på tomtmark - Beställning

LÄS MER

Här kan du som markägare begära flyttning av ett fordon uppställt på din mark utan tillåtelse.
Du ska beskriva vad du själv har gjort för att få kontakt med fordonets ägare i försök att få bort fordonet.

Ifylld blankett skickas till:
Norrköpings kommun
Parkeringsenheten
601 81 Norrköping

Eller via e-post till:
fordonsflytt@norrkoping.se

Frågor om e-tjänsten

Parkeringsenheten
fordonsflytt@norrkoping.se