Tilläggsbelopp förskola, grundskola och gymnasieskola - ansökan för fristående enhet eller för kommunal enhet utanför Norrköpings kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att göra en ansökan för barn och elever i fristående förskola, grundskola och gymnasieskola, eller för barn och elever i kommunal förskola, grundskola och gymnasieskola i annan kommun än Norrköpings kommun.
I samband med ansökan kan du också göra en uppföljning av tidigare stöd som beviljats.

Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever som är folkbokförda i Norrköpings kommun och har behov av extraordinära stödåtgärder.

E-legitimation
För att logga in klickar du på den gröna knappen ”Ansök via e-tjänst” och väljer det första alternativet ”Logga in som medborgare med e-legitimation”. När du signerar med t ex BankID eller Mobilt BankID, bevisar du att det är du som gör ansökan.

Ansökningsperiod
För fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, samt för kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i annan kommun än Norrköpings kommun, kan ansökan göras löpande.

Läs mer om vad som gäller för ansökan om tilläggsbelopp på (norrkoping.se).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa