Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - beställning

LÄS MER

Hämta blankett för att anmäla tillfällig eller permanent anslutning av enfamiljshus eller annan fastighet, till det kommunala vatten- och avloppsnätet, även kallad servisanmälan.

Frågor om e-tjänsten

Nodra AB
kundservice@nodra.se
011-15 15 50

Personuppgiftsansvarig

Nodra AB
kundservice@nodra.se