Färdtjänst och riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om:

  • Nytt färdtjänsttillstånd
  • Nytt färdtjänsttillstånd efter tidigare avslag
  • Förlängning av ditt nuvarande färdtjänsttillstånd
  • Ändringar i ditt nuvarande färdtjänsttillstånd
  • Riksfärdtjänst (resor utanför Östergötland)

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik istället för buss och spårvagn. Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss och spårvagn på grund av en funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader. 
Färdtjänst kan du bara söka i den kommun du bor. Därför måste du vara folkbokförd i Norrköpings kommun för att kunna söka färdtjänst.

Vi gör en utredning
När vi gör en utredning kontaktar vi dig via telefon eller träffar dig vid ett personligt möte på kontoret. Vid utredningen behöver vi få information om dina svårigheter att gå och att åka buss och spårvagn. 

Ibland behöver vi ett läkarintyg
Om samtalet inte ger oss tillräckligt med information för att ta beslut kan vi behöva ett läkarintyg. Intyget ska vara skrivet på vår blankett, som vi skickar hem till dig. Om vi måste vänta på läkarintyget kan det ta längre tid innan du får beslut. 

När du söker för första gången är handläggningstiden för närvarande ungefär 8-10 veckor. 

Har du bilagor, till exempel intyg, så har du möjlighet att bifoga dessa digitalt i din ansökan. Du kan även skicka in de bilagorna per post i efterhand.

Om du vill ansöka på en pappersblankett så fyller du i den och skickar till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Färdtjänst
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 21

Läs mer om färdtjänst på:
www.norrkoping.se/fardtjanst
Lagen om färdtjänst

 

Riksfärdtjänst

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänsten vänder sig till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Vi utreder om du har rätt till riksfärdtjänst utifrån din funktionsnedsättning. Vid varje ansökan utreder vi också vilket resesätt du klarar av.

Riksfärdtjänst är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv. När du behöver ta med dig en person som hjälper till under tågresan får du en ökad kostnad för ledsagarens tågbiljett. Det är den kostnaden som vi ersätter. De flesta klarar att åka tåg om de har en ledsagare med sig.

Om du klarar att åka tåg eller långfärdsbuss själv kan du inte få riksfärdtjänst. Om du inte klarar att åka tåg själv, så utreder vi om du klarar att åka tåg tillsammans med en ledsagare. För dig som har svårt att gå i trappor finns det många tåg utan trappsteg. För dig som sitter i rullstol finns det rullstolslift på många tåg. Du åker färdtjänstfordon till och från tåget.

Om du inte har rätt till riksfärdtjänst, men har svårt att ta dig till och från tåget kan du beställa stationsledsagning (norrkoping.se). Om du har svårt att ta dig till och från tågstationen kan du ansöka om resor i annan kommun utanför Östergötland (norrkoping.se).

Du kan inte få riksfärdtjänst för:

  • Arbetsresor
  • Utbildning
  • Sjukresor

Riksfärdtjänst är övriga resor utanför Östergötland som innebär en resa från en kommun till en annan.

Om du får riksfärdtjänst måste du själv ordna en ledsagare som kan följa med dig. Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig med det som personalen på tåget inte kan hjälpa till med. Vi ersätter ledsagarens tågbiljett. Om du inte har någon som kan följa med dig kan du fråga på Frivilligcentralen (norrkoping.se).

Ansök i god tid
Ansök om riksfärdtjänst i god tid, senast tre veckor, före önskat avresedatum. För resor vid jul och nyår ska du ansöka om en riksfärdtjänstresa senast i mitten av november.

Läs mer om riksfärdtjänst på:
www.norrkoping.se/riksfardtjanst
Lagen om riksfärdtjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa