Cykelbox - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att

  • ansöka om en cykelbox
  • betala kvartalsavgift
  • du står i kö och har blivit erbjuden en plats
  • säga upp din nuvarande cykelbox

Här finns våra cykelboxar:

  • Hagebygatan
  • Himmelstalund
  • Stortorget
  • Resecentrum

Avtal
Hyresgästen äger inte rätt att erhålla nedsättning av hyran då möjlighet till nyttjande är hindrad till följd av att hyresvärden utför underhåll (t.ex. klottersanering, låsbyte) av cykelboxen. Hyresvärden ska utan onödigt tidsspill utföra underhållsarbeten.

Cykelboxen är endast avsedd för hyresgästens ägda cyklar. Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresavtalet. 

Förvaring av motorfordon eller annan förvaring utöver vad cykelboxen är avsedd för ger hyresvärden rätt att säga upp hyresgästen med omedelbar verkan.

Hyresvärden förbehåller sig rätten att öppna cykelboxen med huvudnyckel när hyresvärden ska utföra drift och underhåll. Hyresgästen informeras i god tid innan dess. 

Hyresgäst får inte utföra reparations- eller underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans cykelbox eller på utrymme som ägs av hyresvärden. Inte heller sådana arbeten som vilka medför risk för brand eller annan skada på anläggningen eller annans egendom. 

Vid avflyttning ska hyresgästen utan ersättning överlämna samtliga nycklar till hyresvärden, även om dessa anskaffats av hyresgästen. För förlorad nyckel/nycklar ska hyresgästen ersätta hyresvärden för den extra kostnad som drabbar hyresvärden. Cykelboxen ska lämnas i väl avstädat skick. 

Hyresvärden fritar sig från ansvar för skada av hyresgästens fordon eller förvarade egendom, såvida inte skadan uppkommit genom hyresvärdens eget vållande. Hyresvärden fritar sig därmed från ansvar för intrång av obehöriga samt ersätter inte heller för kostnad föranledd av hinder i form av snö eller dylikt. 

Hyresgästens rätt enligt detta avtal är förverkad om hyresgästen underlåter sig att i rätt tid erlägga hyresavgiften eller i övrigt underlåter sig att följa gällande avtalsvillkor. Hyresvärden är då berättigad att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 

Information om betalning och avtalstid
Du betalar för en plats via kort eller direktbetalning. Kostnad för att hyra en cykelbox är 100 kr/månad och betalas kvartalsvis. Hyresavtal gäller 3 månader från godkänt avtal. Uppsägning av cykelbox ska ske senast 1 månad före hyrestidens utgång. I annat fall förlängs hyresperioden automatiskt med 3 månader. 

Köplats
Om det inte finns några lediga cykelboxar kvar får du i stället alternativet att ställa dig i kö. Att stå i kö är gratis. När du står i kö får du ett meddelande via Mina Sidor när en box finns ledig. Du accepterar platsen genom att betala avgiften innan sista betalningsdatum.  

Ansökan
Nyckel till cykelbox hämtas efter godkänt hyresavtal och mottagen betalning. Du får en bekräftelse via Mina sidor när betalning är mottagen. Utlämning av nyckel sker i kommunens reception på Trädgårdsgatan 21.  

Information om receptionens öppettider hittar du på https://www.norrkoping.se/kontaktcenter 

Uppsägning
Nyckeln ska lämnas åter senast 10 arbetsdagar efter uppsagt hyresavtal. Återlämning av nyckel sker i kommunens reception på Trädgårdsgatan 21.  

Information om receptionens öppettider hittar du på https://www.norrkoping.se/kontaktcenter 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa