In- och utfart - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att ansöka om ny eller ändrad infart eller utfart. Anslutning för nya in- och utfarter mot kommunens gator kräver tillstånd liksom ändring av befintliga in- och utfarter. Vid handläggning av tillståndsärendet bedöms den nya eller ändrade in-och utfarten utifrån flera olika faktorer - trafiksäkerhet, påverkan på dagvattenhanteringen, påverkan på parkering, mm. Utförandet vid nyanläggande eller ändring av in- och utfarter på kommunens mark ska utföras av kommunens entreprenörer

Ansökan om tillstånd för in- och utfart

  1. Ansökan om ny eller ändrad in- och utfart sker via denna E-tjänst.
  2. Beslut skickas till sökanden, normalt inom tre veckor.

Utförande av in- och utfart

  1. Vid beviljat tillstånd får fastighetsägaren information om vem som är entreprenör i området och vilken utformning som gäller för den nya eller ändrade in- och utfarten.
  2. Fastighetsägaren kontaktar entreprenören för offert och beställning.
  3. Entreprenör fakturerar fastighetsägaren.

Undantag

Vissa större fastighetsägare kan få tillstånd att anlägga in- och utfarter i egen regi. Detta ska då särskilt framgå i ansökan. Beslut om detta tas i samband med tillståndsprövningen för in- och utfarten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa