Utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem

LÄS MER

Här hämtar du blankett för att ansöka om utökad vistelsetid utifrån behov av särskilt stöd i fritidshem.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan.
Ärenden som skapas vid inskickad blankett går inte att följa via Mina sidor.

Den ifyllda ansökan skickas till:

Norrköpings kommun
Utbildningskontoret/diariet
601 81 Norrköping

 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningskontoret
utbildningskontoret@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden