Skolskjuts - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om skolskjuts för barn som går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. 

Hör av dig om du inte kan använda e-tjänsten och behöver en blankett istället.

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, personnummer, adress, skola, hållplats, telefonnummer, e-postadress, eventuell resandestatistik. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla ansökan om skolskjuts och eventuellt verkställa den, skicka ut beslut, information och enkäter, ta fram statistik och följa upp verksamheten.

Vi har fått dina uppgifter från ansökningsformulär, elevregister eller folkbokföringsregister. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i två år efter din ansökan är inaktuell eller att ditt beslut har upphört. Om du har överklagat ett beslut kommer detta ärende att bevaras.

Vissa personuppgifter delas med någon eller några av följande beroende på vilket eller vilka färdsätt du beviljas: AB Östgötatrafiken, Kanalbuss, Hällesta Buss eller Kolmårdens Buss. Vi kan även behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden, Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping. Du har rätt att kontakta oss om du vill:

  • Få ut information om de uppgifter vi har om dig.
  • Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
  • Begära överföring.
  • Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Göra invändningar.
  • Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 011-15 00 00 eller skolskjuts@norrkoping.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret, Samhällsbetalda resor
skolskjuts@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.namnden@norrkoping.se