Skolskjuts - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om skolskjuts för barn som går i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola och bor hos dig på heltid eller har växelvis boende. 

Du behöver skicka in din ansökan senast 3 maj 2020 för att vara säker på att beslutet om skolskjuts för ditt barn ska vara klart till läsårets start i augusti 2020.

Hör av dig om du inte kan använda e-tjänsten och behöver en blankett istället.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret, Samhällsbetalda resor
skolskjuts@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska.namnden@norrkoping.se