Söka bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Här  kan du som privatperson eller företagare ansöka om eller anmäla dina planerade byggåtgärder.

För mer information om lov- och anmälanspliktiga åtgärder, läs på Boverkets webbplats (boverket.se).

För att använda vår e-tjänst för att söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med
din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja fortsätta senare genom att gå in och på "Meny" längst upp på sidan och gå vidare till "Min sida".

Ska du söka bygglov för ett företag måste du först logga in med din personliga e-legitimation. I slutet av e-tjänsten får du ange att du söker som företag och får då fylla i företagets uppgifter. Du som loggar in och signerar ansökan blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

För dig som ska söka bygglov och andra åtgärder

Använd vår e-tjänst om du ska:

 • ansöka om en lovpliktig åtgärd
 • göra en anmälan
 • ansöka om dispens från strandskyddet
 • ansöka om förhandsbesked

För dig som har ett pågående byggärende

Om du har pågående byggärenden kan du enkelt få en överblick över ditt ärende, skicka in kompletterande handlingar eller ta del av beslut genom att använda e-tjänsterna:

 • Mina byggärenden
 • Komplettera ditt ärende
 • Anmäla kontrollansvarig och/eller kontaktperson
 • Komplettera ditt ärende inför startbesked (efter lovbeslut)
 • Begäran om slutbesked
 • Meddelande till handläggare

För dig som är berörd granne eller sakägare

Om vi skickat brev där vi efterfrågar dina synpunkter eller för att meddela att ett lovbeslut som du ansetts berörd att ta del av, kan du använda dessa e-tjänster:

 • Lämna svar vid grannehörande/remiss
 • Ta del av beslut som granne eller sakägare

För dig som inte har e-legitimation

För att använda våra e-tjänster så krävs det att du har e-legitimation. Så här skaffar du e-legitimation (elegitimation.se). Kontakta bygglov@norrkoping.se eller 011-15 00 00 om du ändå behöver en blankett skickad till dig.

Frågor om e-tjänsten

Plan och bygglov
bygglov@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Byggnads- och miljöskyddsnämnden
bygglov@norrkoping.se