Ekonomiskt bistånd - ansökan

LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Norrköpings kommun göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.

 • Du kan lämna in din ansökan till oss från och med den tionde varje månad.  Om du till exempel vill ansöka om bistånd för oktober månad, kan du göra det från den tionde september.
 • Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd? Då kan du skicka in din ansökan när som helst under månaden.
 • Du kan kontakta oss om du behöver hjälp med din ansökan. Telefonnummer 011-15 00 00.

För att kunna använda vår e-tjänst behöver du ha en e-legitimation, som till exempel Mobilt bank-id. Om du inte har e-legitimation ta kontakt med din bank.
 

I e-tjänsten kan du:

 • Se om du får beviljat ekonomiskt bistånd
 • Se när pengarna i så fall överförs till ditt bankkonto.
 • Läsa ditt beslut och bedömningen för beslutet.
 • Följa ditt ärende från inlämnad ansökan till att du får ett beslut.
 • Ansöka när som helst på dygnet
 • Skicka med underlag direkt i e-tjänsten. Det går bra att fotografera underlag med mobilkamera eller skicka med dokument direkt från din dator.
 • Läsa den planering som du har gjort tillsammans med oss.

Rättigheter och skyldigheter
Alla kan lämna in en ansökan om ekonomiskt bistånd, men för att kunna få ekonomiskt bistånd måste alla andra möjligheter ska vara uttömda och du ska göra vad du kan för att bidra till din egen försörjning. Dina skyldigheter när du ansöker (norrkoping.se)

 

Ansökan via e-tjänst

Hur påbörjar jag ansökan?

Du påbörjar din ansökan om ekonomiskt bistånd genom att klicka på den gröna knappen till höger ”starta e-tjänsten”.  Du kommer då till en sida där du loggar in med din e-legitimation.

När du loggat in:

 • Du följer stegen i e-tjänsten och fyller i uppgifter om till exempel boende, familjesituation, inkomster och utgifter.
 • Du signerar ansökan med din e-legitimation när du fyllt i alla stegen i e-tjänsten.
 • Ansökan är gemensam för hushållet. Det betyder till exempel att par ansöker tillsammans.
 • Är ni två som ansöker är det den som först loggar in som får ange uppgifterna i ansökan för båda två.
 • Om du ansökt tillsammans med någon behöver den personen sedan logga in i e-tjänsten, gå igenom uppgifterna i ansökan och signera den med sin e-legitimation.

 

Är det första gången du ansöker?

Du ska då skicka med dessa dokument i din ansökan

 • inkomstspecifikation för de senaste tre månaderna för dig och den du söker tillsammans med.
 • Hyreskontrakt.
 • Aktuell hyresavi
 • Kvitto eller underlag på betald hyra de tre senaste månaderna.
 • Underlag/fakturor för de kostnader du/ni söker bistånd för.
 • Beslut om andra inkomster som du har, till exempel bostadsbidrag.
 • Slutskattebesked
 • Inkomstdeklaration
 • Ekonomisk översikt från de bank/er där du/ni är kunder.
 • Kontoutdrag för de tre senaste månaderna fram till dagens datum, från alla bankkonton.
 • Om det finns ungdomar i ditt hushåll ska deras inkomster redovisas. Till exempel CSN och underhållsstöd.
 • Kopia på din Id-handling, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök.
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket.
 • Om du är arbetslös ska du bifoga din planering med Arbetsförmedlingen och vilka arbeten du sökt.
 • Om du är sjuk ska du bifoga ett aktuellt sjukintyg eller medicinskt underlag.
 • Om du har ett arbete ska du bifoga anställningsbevis
 • Om du har slutat ditt arbete ska du bifoga arbetsgivarintyg

Hur skickar jag med dokument?

 • Skicka med dina/era underlag direkt i e-tjänsten. Det går bra att fotografera underlagen med mobilkamera eller skicka med dokument som är sparat på din/er dator. Se till att ha underlagen redo i datorn, surfplattan eller i mobiltelefonen. Godkända filformat är .jpg, .pdf och .png. 

Vad händer om min ansökan inte är komplett?

 • Om vi behöver mer underlag för att kunna bedöma din rätt till bistånd får du sms och/eller ett mail som berättar vilka underlag du ska komplettera ansökan med.
 • Du loggar då in på nytt i e-tjänsten och skickar in din komplettering direkt i e-tjänsten.
 • Om du inte kompletterar inom utsatt tid kan det innebära att du får ett avslag på din ansökan.

 

Mer information om e-tjänsten och information på flera språk hittar du på norrkoping.se/ekonomisktbistand (norrkoping.se)


Dagar 2024 då e-ansökan är stängd 2 timmar för service/uppdatering

E-ansökan ekonomiskt bistånd är stängd kl 17 – 19 under följande onsdagar på grund av service/uppdatering. Kommer du inte in, försök igen lite senare.

14 mars (torsdag)
20 mars
17 april
22 maj
19 juni
17 juli
21 augusti
18 september
16 oktober
20 november
18 december

Frågor om e-tjänsten

Ekonomiskt bistånd
kompetensforsorjningskontoret@norrkoping.se
011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kompetensförsörjningsnämnden
kompetensforsorjningskontoret@norrkoping.se