Ekonomiskt bistånd - ansökan

LÄS MER

Ny e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd den 16/11
Vi har från och med den 16/11 en ny e-tjänst för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd. Det kommer därför se annorlunda ut när du loggar in.
Mer information om e-tjänsten och information på flera språk hittar du på norrkoping.se/ekonomisktbistand.

Här kan du som är folkbokförd i Norrköpings kommun göra en ansökan om ekonomiskt bistånd.
Din folkbokföringsadress ändrar du hos (skatteverket.se).

I e-tjänsten kan du:

 • Se när du får en eventuell utbetalning.
 • Läsa ditt beslut och bedömningen för beslut.
 • Följa ditt ärende från ansökan till beslut.
 • Skicka med underlag direkt i e-tjänsten. Det går bra att fotografera underlag med mobilkamera eller skicka med dokument direkt från din dator. 
 • Ansöka när som helst på dygnet.

Dina rättigheter och skyldigheter
För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter på (norrkoping.se).

Ansökan via e-tjänst
Du loggar in med e-legitimation som exempelvis Mobilt Bank-ID. Är ni två som söker så är det den som först loggar in som får ange uppgifterna för båda två. Den du ansöker tillsammans med loggar därefter in i e-tjänsten, går igenom uppgifterna i ansökan och signerar den. Om du inte har Mobilt Bank-ID tar du kontakt med din bank.

Skicka med dina/era underlag direkt i e-tjänsten. Det går bra att fotografera underlagen med mobilkamera eller skicka med dokument som är sparat på din/er dator. Se till att ha underlagen redo i datorn, surfplattan eller i mobiltelefonen. Godkända filformat är .jpg, .pdf och .png. Om vi behöver ytterligare underlag för att kunna bedöma din rätt till bistånd så hör vi av oss och berättar vilka underlag du ska komplettera ansökan med.

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd så ska du skicka med:

 • Din inkomstspecifikation och din make, maka eller sambos inkomstspecifikation för de senaste tre månaderna.
 • Hyreskontrakt, hyresspecifikation och kvitto eller underlag på betald hyra de tre senaste månaderna.
 • Underlag för de utgifter du eller ni söker bistånd till.
 • Beslut om bostadsbidrag eller annan ersättning.
 • Slutskattebesked och deklaration.
 • Ekonomisk översikt från de banker där du eller ni är kunder.
 • Kontoutdrag gällande de tre senaste månaderna fram till dagens datum från dina eller era samtliga bankkonton.
 • Ungdomsinkomst - underhållsstöd CSN.
 • Id-handling eller pass, för att din socialsekreterare ska kunna identifiera dig vid besök.
 • Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt från Migrationsverket.
 • Vid arbetslöshet – redovisa din planering med Arbetsförmedlingen exempelvis med handlingsplan, jobbredovisning eller liknande.
 • Vid sjukdom – aktuellt sjukintyg eller medicinskt underlag.
 • Vid arbete - redovisa anställningsbevis och om du slutat ditt arbete ska du redovisa arbetsgivarintyg.

Gör en provberäkning
På sidan Provberäkning på Socialstyrelsens hemsida (socialstyrelsen.se) kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäknings-systemet.

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
arbetsmarknadsochvuxenutbildningskontoret@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten