Reseersättning för gymnasieelever - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om ekonomisk ersättning för gymnasieelevs resekostnader:

  • om du har minst 6 km till hållplats (Du kan då få kilometerersättning för resor med eget fordon till din närmaste hållplats.)
  • om du pendlar dagligen till gymnasieskola i annat län. (Studerar du utanför Östergötland kan du ha rätt till ersättning för till exempel bilresor, tåg- eller bussbiljetter.)

Läs mer om vilka regler som gäller kring reseersättning för gymnasie-elever.

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
skolskjuts@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten