Reseersättning för gymnasieelever - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om ekonomisk ersättning för gymnasieelevs resekostnader:

  • om du har minst 6 km till hållplats (Du kan då få kilometerersättning för resor med eget fordon till din närmaste hållplats.)
  • om du pendlar dagligen till gymnasieskola i annat län. (Studerar du utanför Östergötland kan du ha rätt till ersättning för till exempel bilresor, tåg- eller bussbiljetter.)

Läs mer om vilka regler som gäller kring reseersättning för gymnasie-elever (norrkoping.se).

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, så som namn, personnummer, adress, skola, hållplats, telefonnummer, e-postadress, eventuell resandestatistik. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla ansökan om reseersättning och eventuellt verkställa den, skicka ut beslut, information och enkäter, ta fram statistik och följa upp verksamheten.

Vi har fått dina uppgifter från ansökningsformulär, elevregister eller folkbokföringsregister. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i två år efter din ansökan är inaktuell eller att ditt beslut har upphört. Om du har överklagat ett beslut kommer detta ärende att bevaras.

Vissa personuppgifter delas med AB Östgötatrafiken. Dina uppgifter kan också komma att delas med Kontaktcenter i Norrköpings kommun. Vi kan även behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Men vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden, Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping. Du har rätt att kontakta oss om du vill:

  • Få ut information om de uppgifter vi har om dig.
  • Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
  • Begära överföring.
  • Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Göra invändningar.
  • Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 011-15 00 00 eller skolskjuts@norrkoping.se

Du kan också kontakta Norrköpings kommuns dataskyddsombud via e-post till dataskyddsombud@norrkoping.se.  Du har också rätt att lämna klagomål på hanteringen av dina personuppgifter till integritetsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, eller via e-post till imy@imy.se

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
skolskjuts@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten