Driftbidrag för föreningsdrivna anläggningar

LÄS MER

Driftbidrag söks i Norrköpings kommunala boknings- och bidragssystem (IBGO) där du kan ansöka om bidrag för offentliga kultur-, fritids- och idrottsarrangemang.

Ansökningsperioden är ändrad till 1 november – 31 december med anledning av pågående budgetarbete samt omprioriteringar med anledning av Covid-19.

Frågor om e-tjänsten

Kultur- och fritidskontoret
kultur.fritid@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritid@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten