Mätningstekniska tjänster för planerade byggåtgärder - beställning

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare beställa husutstakning, lägeskontroll, gränsutvisning och övriga mätuppdrag.

Läs mer om våra mättjänster som är bygglovsanknutna på vår hemsida.

Använd vår e-tjänst om du ska beställa:

  • grovutstakning
  • finutstakning
  • gränsutvisning
  • lägeskontroll
  • övriga mätuppdrag

Om du inte har eller kan skaffa e-legitimation kontakta matprocessen@norrkoping.se eller Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret Geografisk Information
matprocessen@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsplaneringsnämnden
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten