Mätningstekniska tjänster för planerade byggåtgärder - beställning

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare beställa husutstakning, lägeskontroll, gränsutvisning och övriga mätuppdrag.

Läs mer om våra mättjänster som är bygglovsanknutna på vår hemsida (norrkoping.se).

Använd vår e-tjänst om du ska beställa:

  • grovutstakning
  • finutstakning
  • gränsutvisning
  • lägeskontroll
  • övriga mätuppdrag

Om du inte har eller kan skaffa e-legitimation kontakta matprocessen@norrkoping.se eller Kontaktcenter 011-15 00 00 för att få en blankett skickad till dig.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadskontoret Geografisk Information
matprocessen@norrkoping.se
Kontaktcenter 011-15 00 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsplaneringsnämnden
samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Följande behövs för e-tjänsten